Vi ger barnen redskap för en blomstrande framtid

Tillsammans skapar vi, vuxna och barn, en verksamhet med hållbar utveckling
utifrån ett miljö- och socialt perspektiv.
Glädje, nyfikenhet och gemenskap präglar verksamheten.
Allas förmågor och personlighet är en tillgång för individen och gruppen.
Alla barn och vuxna behandlar varandra med respekt och lyhördhet.
Alla vill och kan ta ansvar för sig själv och gruppen