Allmänt

Vi är en liten förskola med hög personaltäthet. Barnen är indelade i tre grupper

med minst två vuxna i varje grupp. Måndagar och fredagar jobbar vi åldersblandat och

barnen väljer aktivitet. Tisdag till torsdag jobbar vi med vårt tema arbete i

smågrupper. Vi är Grön-Flaggcertifierade och arbetar för en hållbar utveckling

socialt och globalt, vilket genomsyrar hela verksamheten.

Prioriterade målområden är också språk och matematik. Vi gör regelbundet utflykter till natur- och stadsmiljöer samt kulturevenemang.

Vi är ute varje dag. Det utvecklar barnens kreativitet och motorik samt håller oss friska.

Hos oss får barn, föräldrar och personal utrymme att vara sig själva.

Vi ger barnen redskap för en blomstrande framtid!