Grön Flagg

Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg från stiftelsen Håll Sverige Rent (se hsr.se).

Certifieringen visar på att man arbetar på ett medvetet sätt med miljö och hållbar utveckling. Verktyget och arbetet med grön flagg tar sin utgångpunkt i läroplanen för förskolan vilket gör det till ett utmärkt verktyg att använda i vår kvalitetssäkringsprocess.

Vi har valt att arbeta terminsvis och ibland läsårsvis med teman kring grön flagg.

Vår tanke är att miljötänket skall genomsyra alla nivåer, från valet av det pedagogiska innehållet till inköp av nya material och klimatsmart mat.

Vi vill att alla på förskolan skall känna sig delaktiga i arbetet med hållbar utveckling, personal, föräldrar och främst barnen! Därför har vi miljöråd tillsammans med de äldsta barnen för att få med deras egna ideér i störta möjliga mån och föräldramöten och informationsbrev där även föräldrarna har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.